Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociology of Religion I

Class at Faculty of Arts |
ARL100092

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. úvod do sociologie náboženství, její vznik a hlavní témata (Hegel, Comte, Marx).

2. „Metafyzik“ Emile Durkheim: První klasik sociologie (náboženství)

3. Weber: „tragéd sociologie“ a prorok „smrti ducha“

4. Náboženství, funkcionalismus a systémové teorie: T. Parsons a N. Luhmann

5. Náboženství a teorie racionální volby (Stark, Finke)

6. Náboženství a paměť (Halbwachs, Assmann, Hervieu-Léger)

7. Spor Jürgena Habermase a Niklase Luhmanna o povahu náboženství: komunikativní teorie náboženství versus systémový pohled

8. Základní teorie sekularizace (Berger, Luckmann)

9. Desekularizace a repolitizace náboženství (Berger, Kepel, Bellah)

10. Nová náboženská hnutí

11. Náboženství, násilí a teror (Kepel, Assmann, Beck, Roy)

12. Náboženství a uprchlická krize

Annotation

The objective of the course is to offer an introductory survey of major sociological theories of religion. In the first part of the course, we will focus on classical authors (Comte, Durkheim, Weber, Parson, Luhmann); the second part will introduce major themes in the sociology of religion, such as terror and violence, demographic changes and religion, religion and memory, new religious movements, secularization and de-secularization.