Charles Explorer logo
🇬🇧

Graded Paper I

Class at Faculty of Arts |
ARL100097

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět z povinného plánu bakalářského studia religionistiky, spočívající v písemné práci samostatně napsané studentem na základě konzultací s vedoucím práce. Doporučený rozsah práce je maximálně 10 normostran (18 000 znaků).