Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Christianity I

Class at Faculty of Arts |
ARL100099

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný sylabus:

Ježíš - historická postava, dobový kontext, Nový zákon

Kristus - teologie Spasitele/Mesiáše/Bohočlověka/Božího Syna; christologické spory a štěpení církve

Duch Svatý, Trojice a další nechristologická témata dogrmatické/systematické teologie

Církev - chápání role instituce a autority v různých denominacích

Tanatologie, eschatologie - pohled na poslední věci člověka a světa v různých denominacích

Antropologie - chápání úkolu a postavení člověka ve světě v různých denominacích

Marie a světci - polyteismus nebo monoteismus?

Menšinové proudy v křesťanství

Proměny křesťanského myšlení I: Patristika

Proměny křesťanského myšlení II: Scholastika a východní teologie

Proměny křesťanského myšlení III: Reformační a protireformační teologie

Proměny křesťanského myšlení IV:Teologické proudy 19. a 20. století

Annotation

A basic survey of Christian teachings.