Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Christianity II

Class at Faculty of Arts |
ARL100100

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Eklesiologie NZ a vývoj ranné církve

Liturgie, svátosti; učení o křtu a eucharistii

Liturgické tradice, svátky

Proměny církve a eklesiologického myšlení ve starověku a středověku

Reformace a reformační tradice

Katolická reformace, Tridentinum

Humanismus, "třetí cesta" v křesťanství a počátky osvícenství

Sekularizace

Tradicionalismus a liberalismus v novověkém křesťanství 2. vatikánský koncil

Ekumenické hnutí a mezináboženský dialog

Křesťanská sociální etika v Bibli, ve starověku a středověku

Moderní křesťanské sociální myšlení

Annotation

A basic survey of Christian teachings and religious practices.