Charles Explorer logo
🇬🇧

Judaism I

Class at Faculty of Arts |
ARL100101

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

7.10.2022

Vymezení tématu: Definice judaismu. Role dějin v judaismu   14.10.2022

Starověk: Biblické období    21.10.2022

Hellénistické a římské období   4.11.2022

Náboženské skupiny raného rabínského judaismu. Farizeové. Konfrontace s křesťanstvím   11.11.2022

Talmudické období. Mišna. Jeruzalémský a Babylónský talmud   18.11.2022

Gaonské období. Karaismus. Konfrontace s islámem   25.11.2022

Židé ve středověké západní Evropě. Zlatý věk španělského židovstva   2.12.2022

Židé v západní Evropě moderní doby   9.12.2022

Dějiny východoevropského židovstva od starověku do konce 18. století   16.12.2022

Židé ve východní Evropě v 19.-20. století   6.1.2023

Dějiny Židů v zemi Izrael

Annotation

A basic survey of Jewish history.

Study programmes