Charles Explorer logo
🇬🇧

Judaism II

Class at Faculty of Arts |
ARL100102

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

17.2.2023  

Pojem tradice v judaismu. Pojetí dvou tór.

Psaná tóra: Biblická tradice    24.2.2023  

Legalistická tradice. Ústní tóra: Mišna, Talmud.    3.3.2023  

Legalistická tradice: Komentáře, responsa, kodexy.    10.3.2023  

Liturgická tradice: Struktura židovské liturgie.   17.3.2023  

Liturgická tradice: Šabat. Poutní svátky.    24.3.2023  

Liturgická tradice: Vysoké svátky. Menší svátky. Postní dny.    31.3.2023  

Halachický systém: Kašrut. Rituální čistota.   14.4.2023  

Halachický systém: Rodinné právo. Poslední věci člověka. Proselytismus.    21.4.2023  

Mystická tradice: Ma´ase berešit a ma´ase merkava. Klasická a luriánská kabala. Sabatianismus.    5.5.2023  

Mystická tradice: Středověký německý chasidismus. Východoevropský chasidismus.   12.5.2023  

Filosofická tradice: Helénistické židovství. Středověký kalám, novoplatonismus a aristotelismus.

Annotation

A basic survey of Jewish traditions and religious practices.