Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Religions in India I

Class at Faculty of Arts |
ARL100105

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

(1) 8. 10. 2020: Úvodní hodinaTechnické formality. Charakteristika kursu. Vstupní předpoklady. Různé možné přístupy k tématu přednášky. Obecné problémy studia indických náboženství. Problém transliterace a transkripce.(2) 15. 10. 2020: Náboženství protoindické civilizace a problém "á/Árjů"Náboženství protoindické civilizace. Problém názvu. Časové zařazení a geografie. Základní charakteristika. Problém písma. Interpretační metodické přístupy. Materiální doklady. Problém á/Árjů. Nastolení problému. Vznik řešení (historická srovnávací lingvistika, archeologie, analýza DNA). Závěry. (3) 22. 10. 2020: VédismusPrameny védismu. Základní charakteristika. Kosmogonie. Kosmologie. Theogonie. Anthropogonie. Eschatologie.(4) 29. 10. 2020: Klasický védský rituálTextové zdroje. Myšlenkový svět textů bráhman. Kosmogonie podle bráhman. Princip vzájemné výměny. Charakteristika védských rituálů. Typologizace védských rituálů. Nejvýznamnější rituály. Význam védského ritualismu.(5) 5. 11. 2020: Askeze a upanišadyHospodář kontra asketa. Askeze ve védském náboženství? Greater Magadha a její náboženství. Cesty k dosažení vysvobození. Náboženské spektrum kol r. 500 př.o.l. Upanišady: základní charakteristika. Upanišady kontra védský ritualismus. Základní představy upanišad. Otázka nositele života.(6) 12. 11. 2020: DžinismusDžinismus jako svébytné náboženství? Stav poznání a problémy studia. Dějiny: tradiční výklad. Mahávíra Džina. Dějiny: vědecký výklad. Literatura. Ontologie. Karma a vysvobození. Smysl náboženské praxe.(7) 19. 11. 2020: Raný buddhismusProblémy studia buddhismu. Prameny. Základní charakteristika. Tradiční dějiny. Buddha. Vývoj po Buddhově nirváně. Základní body nauky.(8) 26. 11. 2020: Formování hinduismuHinduismus – nové náboženství. Časové zařazení. Zdroje. Reakce bráhmanů. Některé základní koncepty: varna – ášrama – dharma.(9) 3. 12. 2020: BráhmanismusLiteratura bráhmanismu. Trojí oblast života. Eposy: Mahábhárata a Rámájana. Obraz náboženství dle eposů. Význam eposů.(10) 10. 12. 2020: Bráhmanská filosofieProblematičnost pojmu "indická filosofie". Přetrvávající chybné představy. Základní charakteristika. Charakeristika bráhmanských škol. Periodizace. Jednotlivé filosofické školy: vjákarana, sámkhja, mímámsá, vaišéšika a njája.(11) 17. 12. 2020: Indický buddhismusPrameny a stav bádání. Schematický nástin dějin. Třídění indického buddhismu. Buddhisté. Náboženská praxe: stúpový kult, polobožské bytosti, Buddha.

(12) 7. 1. 2021: Buddhistická filosofie a mahájánaVznik buddhistické filosofie. Sarvástiváda. Pudgalaváda. Mahájána – základní charakteristika. Vznik mahájány. Bódhistattva. Madhjamaka. Jógáčára.

Annotation

The aim of the course is to give an overview of the history of Indian religions from ancient times to the present.