Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion of Ancient Rome I

Class at Faculty of Arts |
ARL100107

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Kulturně‑historický přehled: geografické vymezení, prehistorie Apeninského poloostrova, etnogeneze Italiků, etruské preludium, etapy římských dějin, společenské zřízení, společenské vrstvy, písmo, jazyky.

2. Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, nekropole, sochy atd.), piktografické dokumenty (reliéfy, mozaiky, keramika, nástěnné malby, mince atd.), neliterární písemné prameny (epigrafický materiál), literární písemné prameny (historické, encyklopedické a antikvární, poetické a beletristické, filosofické).

3. Základní charakteristiky: sakrální terminologie (religio, sacer, sacrum - profanum, pietas - impietas), vznik konceptu obce a občanského náboženství.

4. Panteon - prolegomena: základní typy posvátných reprezentací (deus, numen, genius, iuno).

5. Panteon I: tzv. "prekapitolská" triáda - Iuppiter, Mars, Quirinus.

6. Panteon II: tzv. "kapitolská" triáda - Iuppiter, Iuno, Minerva.

7. Panteon III: Ianus, Vesta, Neptunus, Fons, Portunus, Fortuna, Mercurius, Volcanus, Saturnus.

8. Panteon IV: Ceres, Liber, Libera, Flora, Pomona, Pales, Tellus, Faunus, Silvanus, Diana, Venus.

9. Panteon V: zbožšťování personifiko­vaných abstrakt (Concordia, Victoria, Libertas atd.) a konkrét (Vaticanus, Potina, Insitor atd.).

10. Panteon VI: recepce řeckých božstev (Apollo, Hercules, Æsculapius, Castor a Pollux atd.) v republikánském období, systematické interpretatio græca italických božstev, recepce řecké mytologie.

11. Historizace mýtu: transpozice dědictví "indoevropských" mýtů do podání o nejstarších dějinách Říma, pozitivní zhodnocení historie jako jedno ze specifik římského náboženství.

12. Recepce etruské náboženské tradice: posvátné texty (Etrus­ci libri), posvátné reprezentace, rituální domestikace prostoru, divinace (Ostentaria Tusca, fulgurium, extispicium), individuální a kolektivní eschatologie.

Annotation

Basic survey of ancient Roman religion.