Charles Explorer logo
🇬🇧

Greek Religion I

Class at Faculty of Arts |
ARL100109

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pokud na přednášku nebudete moci dorazit fyzicky, máte možnost se připojit i na dálku přes https://cesnet.zoom.us/j/5696901101. 2.10.   Úvod: řecké náboženství z religionistického hlediska; historický kontext; základní prameny (prezentace) 9.10.   Náboženství a polis: vznik polis v 8. stol. př. n. l. a jeho náboženské projevy; obec jako zprostředkovatel náboženské aktivity; obecní náboženství a jednotlivec; náboženství a politika 16.10. Posvátný okrsek a chrám: povaha, funkce, umístění a příslušenství posvátného okrsku; vývoj, typy a funkce chrámu; votivní dary; kněží (prezentace) 23.10.

Svátky I kalendář; podoby a funkce procesí; tanec; soutěže; panhelénské hry, divadlo (prezentace) 30.10. Svátky II: převracení běžných vztahů; aitiologické mýty; oběť (prezentace) 6.11.   Kněží.

Věštění: induktivní techniky; inspirované věštění; role věštění v životě a v politice (prezentace) 13.11. = Týden humanitních věd, výuka se nekoná = 20.11. Přechodové rituály: zrození, Apatúrie, Choes, vstup do dospělosti, svatba, pohřeb (prezentace) 27.11.

Mystéria a mysterijní kulty: obecná charakteristika; menší mystéria; Eleusis (prezentace) 4.12.   Úděl duše po smrti; héróové 11.12. Nové náboženské proudy; Dionýsova mystéria; orfismus 18. 12.

Náboženství a řecká filosofie 8. 1.     Konec řeckého náboženství (bonusová přednáška nad rámec základního sylabu)

Annotation

A basic survey of Greek mythology and religious practices.

Study programmes