Charles Explorer logo
🇬🇧

Buddhism I

Class at Faculty of Arts |
ARL100111

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Představení kurzu, buddhismus jako světové náboženství          

Buddha  (hagiografický životopis, datace)

Dharma (historické pozadí vzniku buddhismu, Buddhovo učení, buddhistický kánon)

Sangha (formování mnišské obce, ordinace, role laiků) 

Vývoj budhistického myšlení, školy raného buddhismu 

 Vznik mahájány

 Mahájánové školy

 Víra a náboženský život

 Meditace