Charles Explorer logo
🇬🇧

Celtic Religion I

Class at Faculty of Arts |
ARL100115

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Prolegomena 1.1 Kulturně‑historický přehled: geografické vymezení, otázka etnogeneze Keltů, etapy dějin keltského panství, jeho částečná romanizace, společenské zřízení a vrstvy, písmo ogam, rozdělení keltských jazyků na goidelské (irština, skotská a irská gaelština, manština) a britonské (galština, velština, kornština, bretonština). 1.2 Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, obětiště, oltáře, nekropole, sochy, drobné plastiky atd.), piktografické dokumenty (reliéfy, ceremoniální nádoby atd.), písemné prameny (epigrafický materiál, zprávy antických autorů, středoirské a středovelšské písemnictví), role komparativních a etnografických dat. 2.

Posvátné reprezentace 2.1 Panteon - prolegomena: generické pojmy, problém interpretatio romana, resp. græca, otázka synkretizace keltského a římského náboženství. 2.2 Galský panteon I: tzv. Cæsarova pětice (galský Iuppiter, Mercurius, Mars, Apollo a galská Minerva) a další božstva známá prostřednictvím interpretatio romana, resp. græca (galský Dis Pater, Vulcanus, Neptunus, Hercules, Silvanus atd.). 2.3 Galský panteon II: tzv.

Lucanova triáda (Teutates, Esus, Taranis). 2.4 Galský panteon III: další významná božstva (Lugus, Ogmios, Sucellus, Cernunnos, Epona atd.). 2.5 Irský panteon I: Tuatha Dé Danann a dvojice jeho vládců Nuada a Lug. 2.6 Irský panteon II: Ogma a božstva válečnická, Dagda a božstva reprodukce. 2.7 Irský panteon III: Diancecht a božstva léčitelská, Goibniu a božstva řemesel. 2.8 Irský panteon IV: další významná božstva (Donn, Nechtan, Ler, Manannán, Brigit atd.). 2.9 Velšský panteon I: problém transpozice božských entit do héroických postav v První větvi Mabinogi (Arawn, Pwyll, Hafgan, Rhiannon, Teyrnon atd.). 2.10 Velšský panteon II: problém transpozice božských entit do héroických postav ve Čtvrté větvi Mabinogi (Math, Dôn, Gwydyon, Arianrhod, Llew, Blodeuwedd atd.).

Annotation

Basic survey of Celtic Religion.