Charles Explorer logo
🇬🇧

Celtic Religion II

Class at Faculty of Arts |
ARL100116

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Posvátné nauky 1.1 Teologie: koncepce božství (klidový stav, ikonická "zdrženlivost", tzv. genii cucullati, feth fiada a brat), "potrojná teologie", antropomorfní a zoomorfní reprezentace, božské metamorfózy a jejich transpozice na postavy héroů. 1.2 Kosmologie: kosmogonický charakter Lebor Gabála Érenn, elementární kosmické síly ("živly"), pentadický obraz světa, kosmický řád a jeho garance, fragmenty kolektivní eschatologie. 1.3 Antropologie: fragmenty antropogonie, stavovská a individuální etika (observance tzv. geasa), héroický ideál. 1.4 Thanatologie: otázka průkaznosti, resp. neprůkaznosti nauky o metempsychóze, koncepce tzv. sídu, "nešťastné" a "šťastné" zásvětí, tradice o cestách do zásvětí. 2.

Kult 2.1 Bohoslužebné prostory: generické pojmy, onomastická a archeologická evidence, posvátné okrsky ve volné přírodě (háje, vodní zřídla, toky a plochy, jeskyně), uměle konstruované sakrální stavby, asimilace megalitických objektů, zřizování posvátných «náspů» (tzv. Viereckschanzen) a chrámů, jejich typy, dispozice a orientace, vliv klasické antiky na keltskou sakrální architekturu. 2.2 Bohoslužební aktéři: společenský statut, noviciát, sacerdotální stavy (druidové, bardové, vatové), jejich specifické pravomoci a společné znaky, kněžství žen, transformace bardů do kolégia filidů v Irsku po christianizaci. 2.3 Bohoslužebné symboly: výtvarné a nevýtvarné idoly podle svědectví písemných pramenů a archeologické evidence. 2.4 Obětní praxe: bohoslužebné (krvavé, nekrvavé, předkladné), záslibné (tzv. votivní dary), expiační a věštebné oběti, "desátky" (jižní Galie), otázka lidské oběti a tzv. "kultu lebek". 2.5 Bohoslužebné slavnosti: čas profánní a posvátný, keltské kalendáře, čtveřice výročních svátků (samain, imbolc, beltaine, lugnasad) podle irské evidence. 2.6 Divinace: typy technické divinace (oiónomancie, kléromancie, kapnomancie, oniromancie, nekromancie) a ordál. 2.7 Magie: starověké inkantační texty, literární využití "magické situace" ve středoirském a středovelšském písemnictví, cerd cumainn a jeho typy (tzv. magie "písma", "slova", "pohledu" atd.). 2.8 Přechodové rituály: narození, iniciace do dospělosti, sňatek, exkomunikace, pohřeb.

Annotation

Basic survey of Celtic Religion.