Charles Explorer logo
🇬🇧

Slavic Religion I

Class at Faculty of Arts |
ARL100121

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zimní semestr: Slovanské pohanství před christianizací

1) Úvodní hodina: cíle kurzu; náboženství Slovanů jako religionistický problém; otázka etnogeneze Slovanů; základní kulturně-historický přehled

2) Typologie pramenů a problematika interpretatio Christiana: rozkrytí základních diskurzivních strategií křesťanů při popisu pohanských náboženství + Stručné dějiny bádání a jejich základní východiska

3) „Panteon“ knížete Vladimíra I: Božstva z Kyjeva (Perun, Chors, Dažbog, Stribog, Simargl, Mokoš)

4) „Panteon“ knížete Vladimíra II: Veles/Volos a jiní ruští marginálové (Svarog/Svarožic, Trojan, Dyj aj.)

5) Polabští Slované I: Luticko-veletský kmenový svaz a Dětmar s Adamem (Svarožic/Riedegost; válečnická bohyně)

6) Polabští Slované II: Obodritský velkokmen a farář Helmold (Prove, Siva, Zcerneboch)

7) Polabští Slované III: Pomořané a misie Oty z Bamberka (Triglav, Gerovit)

8) Polabští Slované IV: Rujána (Svantovit, Rugiaevit, Porevit, Porenut, Tjarnaglófi)

9) Průřez I: Posvátný prostor (svatyně, chrámy a háje; přehled archeologicky doložených svatyň)

10) Průřez II: Reprezentace božství (sochy a sošky; pojetí materializace božství; archeologicky doložené sochy; ničení soch jako křesťansko-pohanský rituál)

11) Průřez III: Náboženští specialisté (kněží a obětníci, volchvové ad.)

12) Čechy, Morava a Polsko: slepé uličky západoslovanského bádání (velkomoravské prameny, Kosmas, Homiliář opatovický, Dalimil, Hájek, Długosz) + douška o jižních Slovanech

13) Mytologická falza: otázka romanticky padělané slovanské mytologie (bulharské Védy, Orfeovy písně, RKZ, Velesova kniha, mašíblové současnosti: severní Hyperborejci, Slavjanoárijské védy, O Slovanech úplně jinak apod.)

Annotation

This introductory course will present the basic outlines of the religion of the ancient Slavs - Slavic paganism. The first semester will be devoted to what we know about this symbolic system from the time before the Christianization of the Slavs: what deities the Slavs had, how the respective Slavic areas differed from each other, and whether it is possible to think of a unified pantheon (spoiler: probably not).

Since the source base for the knowledge of Slavic religion is unusually poor, a lot of attention will be paid to a reflexive turn to the possibilities of religionist attempts to reconstruct and understand dead religions. The interpretation will thus deliberately oscillate between a systematic catalogue of positive historical data and a problematization of the basic sources and theoretical assumptions in the study of dead religions.

The course is intended for students of religious studies, but may also be suitable for students of Slavic studies, history, ethnology, or prehistoric and medieval archaeology (though they may find it frustrating how non-archaeological it will be).