Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion of Babylonia and Assyria I

Class at Faculty of Arts |
ARL100123

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Kulturně‑historický přehled I: etnická situace, vymezení pojmu «Semité», sumero‑akkadská syntéza, přehled dějin, aktuální stav archeologického výzkumu; jazyk (akkadština a její babylónský a asyrský duktus, užívání aramejštiny v 1. tis. př.

Kr.), písmo (sylabický klínopis), transliterace a transkripce. 2. Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, chrámové vybavení, kultovní instalace, amulety, divinační modely atd.), piktografické dokumenty (reliéfy, drobné plastiky, pečetní válečky atd.), písemné prameny neliterární (výčty teonym, soupisy obětí, votivní inskripce, právní ujednání atd.) a literární (mýty, eposy, hymny, rituální scénáře, divinační texty, mudrosloví atd.), onomastika. 3.

Panteon v předsargonovském období: generické pojmy, Ilum, Il‑aba, Sín, Šamaš, Ištar, Addu, Ea, Padan, Álum, Nárum, Apsúm. 4. Panteon v období sumero‑akkadské syntézy I: triáda nejvyšších bohů - úranický Anu (a jeho družka Antu), chtónický Ellil (a mateřské bohyně s ním spojované), akvatický Ea (a jeho družka Damkina). 5.

Panteon v období sumero‑akkadské syntézy II: astrální triáda - lunární Sín (a jeho družka Ningal), solární Šamaš (a jeho družka Aja), venušovská Ištar. 6. Panteon v období sumero‑akkadské syntézy III: atmosférický Adad (a jeho družka Šala), válečnický Zababa. 7.

Panteon v období sumero‑akkadské syntézy IV: vládci podsvětí Nergal/Erra a Ereškigal. 8. Panteon v období sumero‑akkadské syntézy V: menší božstva - Ninurta, Tamúzu, Siraš, Nusku, Girru, Išum atd. 9.

Panteon v období monolatrických tendencí I: asyrský říšský patron Aššur. 10. Panteon v období monolatrických tendencí II: babylónský říšský patron Marduk a jeho družka Sarpánítu. 11.

Panteon v období monolatrických tendencí III: Mardukův syn Nabú a jeho družka Tašmétu, proměny Ninurtova kultu. 12. Panteon v období monolatrických tendencí IV: Nabonidova reforma Sínova kultu.

Annotation

A basic survey of the history, mythology and ritual of Babylonian and Assyrian religion.