Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion of Babylonia and Assyria II

Class at Faculty of Arts |
ARL100124

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Teologie: antropomorfní a zoomorfní reprezentace božství, výtvarná, matematická a astrální symbolizace božství, sociomorfní reprezentace panteonu, otázka božské přítomnosti.

2. Kosmologie: kosmogonie (přehled starších sumerských a typologizace akkadských koncepcí), kosmografie, osud (šímtu) jako řád světa, kolektivní eschatologie (zánik světa podle Béróssova podání).

3. Antropologie: antropogonie, hmotná a nehmotná složka lidské osobnosti, úděl člověka, hamartologie, etika, rituální čistota, vztah lidství - božství, kategorie tzv. "osobního" božstva.

4. Thanatologie: smrtelnost jako základní charakteristika lidství, "duchové zemřelých" (etemmu) a jejich posmrtný úděl, obraz podsvětí.

5. Bohoslužebné prostory: chrámové komplexy (bít ili) a věže (ziqqurratu), jejich funkce, dispozice, orientace, výbava.

6. Bohoslužební aktéři: společenský status, otázka dědičného kněžství, intronizace, hierarchie chrámového kléru, jednotlivé sacerdotální stavy, kněžství žen.

7. Bohoslužebné symboly: výtvarné idoly, standarty a emblémy, absence archeologické evidence a její možné příčiny, ontologický status bohoslužebných symbolů.

8. Bohoslužebné úkony: intronizace idolů (tzv. mís‑pí‑rituály), jejich purifikace a zdobení, revokace hierogamie, obětní praxe, adorace (liturgická recitace hymnů, zpěv, hudba a tanec), rituální gesta.

9. Bohoslužebné slavnosti: lokální platnost liturgických kalendářů, obecné rysy (přinášení obětí, obecenstevní hodokvas, procesní praxe), příklad: novoroční svátek akítu a revokace kosmogonie.

10. Divinace: úřad věštce a proroka, jejich společenský status, božšká garance deduktivní divinace (Šamaš, Adad, Ea, Ištar), základní typy technické (astromancie, chronomancie, teratomancie, iatromancie, fyziognomancie, splanchnomancie, libanomancie, aleuromancie, kléromancie, klédónomancie, oniromancie atd.) a intuitivní mantiky, literární proroctví.

11. Magie a exorcismus: ášipútu a její verbální (zaříkávání, zlořečení a dobrořečení) a gestická složka, sbírky Šurpu a Maqlû, přísaha.

12. Přechodové rituály: narození, adopce a její anulování, otázka iniciace do dospělosti, sňatek a jeho anulování (rozluka), exkomunikace, pohřeb.

Annotation

A basic survey of the history, mythology and ritual of Babylonian and Assyrian religion.