Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophy of Judaism

Class at Faculty of Arts |
ARL100140

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

5.10.2020

Vymezení pojmu filosofie náboženství v kontextu židovského myšlení   12.10.2020

Zjevení, tradice a filosofická reflexe v judaismu   19.10.2020

Hellénismus. Filón Alexandrijský   26.10.2020

Židovský kalām. Saadja Gaon   2.11.2020

Novoplatonismus a jeho vliv na židovskou filosofii. Jisraeli, ibn Gabirol, ibn Pakuda, ha-Levi   9.11.2020

Židovský aristotelismus. Maimonides   16.11.2020

Židovská mystika a filosofie   23.11.2020

Racionální kritika tradičního náboženství v dílech osvícenských židovských filosofů: Spinoza, Mendelssohn   30.11.2020

Novověká reflexe židovské tradice: Cohen, Rosenzweig, Scholem   7.12.2020

Filosofie judaismu v dílech moderní židovské orthodoxie: Solovějčik, Kook   14.12.2020

Fenomenologie moderní židovské náboženské zkušenosti: Heschel, Fackenheim   21.12.2020

Židovský existencialismus: Buber, Lévinas   4.1.2021

Rekapitulace: Dějinné proměny židovského filosofického myšlení

Annotation

A history of Jewish philosophical thought