Charles Explorer logo
🇬🇧

Anatolian Religion I

Class at Faculty of Arts |
ARL100143

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Kulturně‑historický přehled: etnická situace (Chattijci, Churrité, Chetité), přehled dějin, aktuální stav archeologického výzkumu; jazyky (chattijština, churritština, palajština, nesitština, luvijština) a jejich lingvistická klasifikace, písma (sylabický a konsonantní klínopis, tzv. luvijské hieroglyfy)

2. Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, chrámové vybavení, kultovní instalace, amulety, divinační modely atd.), piktografické dokumenty (reliéfy, drobné plastiky, pečetní válečky atd.), přehled písemných pramenů podle jednotlivých jazykových oblastí a charakteristika jednotlivých žánrů (mýty, eposy, rituální scénáře, modlitby, mudrosloví, texty magické a divinační).

3. Panteon I: generické pojmy, panteon jako celek a jeho chetitské dělení na podsvětní a nadsvětní božstva.

4. Panteon II: atmosférická božstva Taru - Tešub - *Tarchunnaš.

5. Panteon III: "rodinní příslušníci" atmosférických božstev; bratr Taš­mi­šu - Šuvalijaz; syn Šarruma; manželka Vuru(n)šemu - Chebat - bohyně slunce z Arinny.

6. Panteon IV: solární božstva Eštan - Šimegi - Ištanu / Tijaz / Tivat.

7. Panteon V: lunární bohové Kašku - Kušuch - Arma; lunární bohyně Nikkal - Ningaš přejaté z mezopotámského panteonu; astrální božstva přejatá z mezopotámského panteonu.

8. Panteon VI: božstva světelných jevů; božstva dne Šerri - Šivattaš; božstva noci Churri - Išpanza; božstvo duhy (dtir.an.na).

9. Panteon VII: bohyně vášně Inara - Šauška - chetitská «Ištar».

10. Panteon VIII: chtónická božstva Telipinu a Chatepinu - Kumarbi a Šalaš; Kait - Chalkiš; Mijantanzipa; Išacharna; Pirva.

11. Panteon IX: mateřské bohyně Channachanna, Am(m)am(m)a, Kubaba.

12. Panteon X: podsvětní bohové Šuli(n)katte - churritský «Nergal» - Šulinkattiš; podsvětní bohyně Allani - Lelvani; původce nemocí Jarri.

Annotation

Basic survey of ancient Anatolian religion.