Charles Explorer logo
🇬🇧

Anatolian Religion II

Class at Faculty of Arts |
ARL100144

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Teologie: antropomorfní a zoomorfní reprezentace božství, sociomorfní reprezentace panteonu, božské metamorfózy.

2. Kosmologie: absence explicitní kosmogonie a pokusy o kosmogonickou interpretaci Cyklu o Kumarbim, kosmografie.

3. Antropologie: antropogonie, hamartologie, etika, rituální čistota, vztah lidství - božství (ochranní patroni, afektivní povaha daného vztahu, otázka synergismu).

4. Thanatologie: terminologie, smrtelnost jako "přirozená" součást života, obraz cesty do podsvětí, vstup duše do podsvětí, pojetí úmrtí panovníka a pozdější demokratizace tohoto konceptu.

5. Královská ideologie: pozice krále a královny ve společnosti, posvátný charakter královského úřadu a způsoby jeho legitomování, kněžské povinnosti panovníků.

6. Bohoslužebné prostory: chrámové komplexy, jejich funkce, dispozice, orientace, výbava, svatyně v plenéru (Yazi­li­kaya, Eflatun Pinar, Yalburt), posvátné háje

7. Bohoslužebné symboly: antropomorfní a zoomorfní idoly, nevýtvarné idoly.

8. Bohoslužební aktéři: král a dvorní ceremoniář (tzv. věštec), chrámový klérus a jeho jednotlivé stavy, kněžští akolyté, společenský status, intronizace,

9. Bohoslužebné úkony a slavnosti: intronizace idolů, obětní praxe, purifikace a zdobení idolů, adorace (liturgická recitace hymnů a modliteb, zpěv, hudba a tanec), liturgická gesta a po­stu­ry, nejdůležitější svátky liturgického kalendáře.

10. Divinace: úřad věštce a jeho společenský status, základní typy věštění (splanchnomancie, thyomacie, oniromancie, astromancie, ornitomancie, kléromancie, nekromancie, ordál), vlivy z Mezopotámie.

11. Magie: gestická a verbální (inkantace, zlořečení, přísaha) složka magie.

12. Přechodové rituály a zádušní kult: narození, iniciace do dospělosti, sňatek, pohřeb; zádušní kult v královském a nekrálovském kontextu.

Annotation

Basic survey of ancient Anatolian religion.