Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion of Ancient Syria I

Class at Faculty of Arts |
ARL100163

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Prolegomena 1.1 Kulturně‑historický přehled I: etnická situace, vymezení pojmu «Semité», přehled dějin, aktuální stav archeologického výzkumu, přehled severozápadní větve semitských jazyků a užívání akkadštiny v oblasti (tzv.

Western Peri­phe­ral Akka­dian), druhy písem (sylabický a alfabetický klínopis, lineární hlásková písma), transliterace a transkripce. 1.2 Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, chrámové vybavení, kultovní instalace, amulety, divinační modely atd.), piktografické dokumenty (reliéfy, nástěnné malby, stély, drobné plastiky, válečková a razítková pečetítka atd.), písemné prameny neliterární (výčty teonym, administrativní záznamy, dvorská korespondence, královské epigrafy, právní ujednání atd.) a literární (mýty, eposy, rituální, adorační a divinační texty, mudrosloví, magické dokumenty atd.), onomastika. 2. Panteon  2.1 Panteon - prolegomena: generické pojmy, problém "ztotožnění" syrských bohů a bohyní s jejich sumerskými, akkadskými, chetitskými, churritskými, řeckými a italickými protějšky, organizace panteonu podle kosmických sfér. 2.2 Panteon I: hlavní božstva pozemské sféry kosmu (chtónický "Otec bohů" Dagan/Il a mateřská ochránkyně domova Aširat). 2.3 Panteon II: vedlejší božstva pozemské sféry kosmu (Šaki­mán‑wa‑Šanám, Ahla, Agúm, Kullatu, Malik, Ilib, Kašaráty). 2.4 Panteon III: hlavní božstva nadpozemské sféry kosmu (atmosférický patron fyzické síly Hadda/Baal a venušovská bohyně vášně Aštarta/Anat). 2.5 Panteon IV: vedlejší božstva nadpozemské sféry kosmu (Pidraj, Talaj, Arsaj, Kabkab/Aštar, Išcharaj, Šachr, Šalim, Jóm, Lejl/Mušít, Kamiš, Chawrán). 2.6 Panteon V: hlavní božstva podpozemské sféry kosmu (podsvětní Rašap/Chirra a Adamma/Šuwalaj). 2.7 Panteon VI: vedlejší božstva podpozemské sféry kosmu (Mót, Dabír, Šámin/Ešmun). 2.8 Panteon VII: hlavní božstva okolopozemské sféry kosmu (akvatický Jamm/Nahr a ohňová Išát/Dhabab). 2.9 Panteon VIII: vedlejší božstva okolopozemské sféry kosmu (Šapš a Šamš, Sujínu/Jerach a Níkkal, Hejja/Kóšar, Siráš).

Annotation

Basic survey of ancient Syrian religion.