Charles Explorer logo
🇬🇧

Post-Modern Philosophy of Religion: Christianity in Contemporary Interpretation

Class at Faculty of Arts |
ARL100166

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Dílčí témata budou představena na následujících textech, které tvoří také základní literaturu (předpokládaný objem cca dvě sezení na jedno téma):

I. Zmapování proměn chápání křesťanství a víry na západě - na základě přehledu z Charlese Taylora: A Secular Age

II. Tendence produkující náboženství v současnosti (stejnojmenně Hans Joachim Höhn), Křesťanství mezi tradicí a postmodernou (Karl Gabriel), Vlastní Bůh a téma mezináboženské tolerance (Ulrich Beck)

III. Hermeneutika náboženství - Richard Kearney (The God who may be, Gods and Monsters)

IV. Situace po křesťanství jako náboženství (eseje Gianni Vattima, dostupno francouzsky Apr?s la chrétienté)

V. Mimetická teorie (vybrané texty René Girarda)

VI. Luc Ferry a Marcel Gauchet - dva pohledy na křesťanství ve Francii (Odkouzlení světa, L´homme dieu, Religiozita po náboženství)

VII. Význam křesťanství pro ?ateismus" (Tomáš Halík, zejm. Vzýván i nevzýván, Oslovit Zachea ad.).

Seminář se v souvislosti s výše nastíněnými tématy dotkne také díla Paula Ricoeura, Petera L. Bergera, Jean-Luca Mariona.

Annotation

As a starting point it is referred to Charles Taylor's statement about religious language in the West "having travelled". The aim of the seminar is to become familiar with and/or to develop the skill to interpret Christianity in present time based on some lines of thought suggested by prominent contemporary theorists of religion.

A thorough knowledge of biblical texts and a basic acquaintance with the Christian tradition is required. Primary focus will be on Christianity, with the account being taken to links with other traditions, especially with Judaism.

The individual aspects will be treated with the use of texts by contemporary reference thinkers in the field, recruiting mostly from the English-, French- and German- speaking world. In this way the seminar will serve as an introduction to the contemporary religious thought.