Charles Explorer logo
🇬🇧

Art and Religion

Class at Faculty of Arts |
ARL100167

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Hlavní tematické oblasti: 1. Umění nebo ?umění", náboženství nebo ?náboženství"? Existuje ?křesťanské umění", ?sakrální umění", ?náboženské umění" etc.? Obraz v křesťanství, buddhismu a islámu - sakrální prostor a sakrální obraz 2. obraz v pozdní antice a křesťanská teologie umění: 7. nikájský koncil, Jan z Damašku, byzantský ikonoklasmus 3.

Umění v západoevropském středověku: funkce umění: "bible chudých" nebo komemorativní nástroj? 4. umění mystiků: mystická zkušenost jako specifický případ náboženské zkušenosti a její vztah k obrazové informaci 5. umění flagelantů: zkušenost těla a zkušenost obrazu 6. umění kazatelů: slovo a obraz 7. ?Renesance" jako nové založení umění: umění iluzivního prostoru; mýtus o ?návratu k pohanství" 8. potridentinská obnova: barokní syntéza: umění a propaganda fidei 9. od romantismu k avantgardám: umění jako náhrada náboženství 10. sakrální umění v desakralizovaném světě

Annotation

A basic introduction into the relation between art and religion mainly in the European cultural tradition.