Charles Explorer logo
🇬🇧

Mayan Religion

Class at Faculty of Arts |
ARL100196

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata: 1. Úvod do mayských studií. Geografické vymezení, přírodní podmínky, mayské etnické skupiny a jazyky, transkripce.

Historický úvod - přehled dějin Mayů až do současnosti. Prameny k poznání mayské kultury a náboženství. 2.

Pantheon, mythologie a ostatní numinózní bytosti. Schellhasova ?abeceda bohů", poznávání pantheonu a povaha mayských božstev.

Palenská triáda, mýty o hrdinských dvojčatech a klasické stvoření světa. Významná klasická božstva a jejich poklasické podoby - zjm.

Hun Nal, K'inich Ajaw, Itzamnaaj, K'awiil, Chaahk, Kimi. Wayoob a mytické nestvůry mayského světa.

Kult předků. 3. Duchovní kultura.

Kalendář, poklasická kosmogonie, astrologie, anthropogonie. Thanatologie a nástrahy Xibalby. Šamanské praktiky. 3.

Rituály a svátky. Lidská oběť a její typologie, zvířecí oběť, rituální mučení, oběť krve, oběť předkladem a úlitby, obětní depozity.

Míčová hra, tanec, hudba a drama, válka. Klasické svátky identifikovatelné na reliéfech a v nápisech.

Příklad některých poklasických svátků. 4. Kultické prostory a objekty.

Jeskyně, hory a cenotes. Pyramidální chrámy, paláce, astronomické observatoře, labyrinty, hřiště.

Sochy božstev, rituální balíky, rituální objekty identifikovatelné na klasických reliéfech, rituální kůly. 5. Kněžství.

Rituální význam klasického mayského krále a jeho povaha v poklasickém období. Aj K'in, chakoob, Nacom, válečníci jako kněžstvo.

Annotation

A basic survey of Mayan religion.