Charles Explorer logo
🇬🇧

Sources to the Study of Mayan Religion

Class at Faculty of Arts |
ARL100197

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata: 1. Úvodní informace ke kurzu. Přehled pramenů a jejich datace. 2.

Mayská ikonografie I: reliéf (aneb jak se orientovat v mayském klasickém umění) 3. Mayská ikonografie II: klasická keramika 3.

Mayské nápisy I.: kalendářní záznamy (aneb jak se orientovat v klasických mayských textech) 4. Mayské nápisy II: vlastní text (aneb stručný úvod do mayského písma) 6.

Poklasické kodexy 7. Autochthonní prameny v latince I: Popol Vuh 8.

Autochthonní prameny v latince II: Chilam Balam z Chumayelu 9. Autochthonní prameny v latince III: Cantares de Dzitbalché 10.

Autochthonní prameny v latince IV: Rabinal Achí 11. Koloniální prameny z pera Španělů I: Relaciones histórico-geográficas 12.

Koloniální prameny z pera Španělů II: Relación de las cosas de Yucatán

Annotation

An analysis of both written and iconographical sources to the study of Mayan religion.