Charles Explorer logo
🇬🇧

Medieval Islamic Thought

Class at Faculty of Arts |
ARL100217

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod do studia: vymezení tématu; doporučené prameny a literatura; periodizace,

2. Východiska islámské teologie: ranné tříbení dogmatu; klíčová témata a tendence,

3. Šíitské myšlení: šíitská teologie; isfáhánská škola; věroučné extrémy - ismácílíja,

4. Muctazila a kompromis imáma al-Ašcarího: kalám a racionalismus; Ibn Hanbal,

5. Vrchol teologie islámu: život a dílo imáma Muhammada al-Ghazzálího; Ibn Tajmíja,

6. Východiska islámské filosofie: středověká společnost a vzdělanost; překladatelství,

7. Počátky falsafy: al-Kindí; al-Fárábí a jeho vize světa a dokonalé společnosti;

8. Ibn Síná a zenit falsafy na Východě: život a dílo Ibn Síny a jeho další osudy,

9. Islámská filosofie v Maghribu: Ibn Tufajl; Ibn Rušd; Ibn Chaldún a filosofie dějin,

10. Súfismus: kořeny islámské mystiky; vnější a vnitřní vlivy; periodizace; symbolika,

11. Stručné dějiny súfismu: od al-Hasana al-Basrího až k Muhjiddínovi ibn cArabímu,

12. Mystika řádů: taríqy - institucionální aspekt súfismu; súfijové a lidová religiozita,

Annotation

The course of lectures entitled Medieval Islamic Thought focuses on three fundamental components of the medieval Muslim spirituality, i.e. theology (kalām or cilm at-tawhīd), philosophy (falsafa) and mysticism (tasawwuf).

The relevant lessons introduce not only the most outstanding representatives of these spiritual streams (such as al

-Fārābī, Ibn Sīnā, Ibn Rushd, Muhammad al-Ghazzālī, Ibn Taymīya, Ibn cArabī) but also their mutual interactions or influences.