Charles Explorer logo
🇬🇧

2012

Class at Faculty of Arts |
ARL100219

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Konec světa 2012

Zuzana M. Kostićová (zuzana@kostic.info)

Pátek, 12:30-14:05, učebna 217, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha  

Mileniální očekávání týkající se roku 2012 bují všude kolem nás od hlubokomyslných knih novodobých proroků přes média až po hollywoodské filmy. Mluví se o tajuplném mayském kalendáři, dávných proroctvích, výjimečných astrologických konjunkcích, průletech Země skrz zázračné fotonové pásy, o srdci galaxie, které je branou do jiné duchovní dimenze. Kazatelé apokalypsy se mísí s hlasateli velké duchovní obnovy, psychedeliky, mluvčími mimozemských civilizací, excentrickými vědci, novodobými šamany i mudrci přírodních národů, kteří všichni mluví o velkých změnách, jež nás v roce 2012 čekají. Kde se vlastně tohle všechno vzalo? Kdo položil první stavební kameny tohoto hypersoučasného mileniálního očekávání?

Během semestru ve stručnosti projdeme celým fenoménem, od jeho kořenů v současném idealizovaném obraze starých Mayů přes počátky jejich uplatnění u předchůdců hnutí new age až po samotné new age a jeho vztah k roku 2011/2012 pojatému jako konec světa či velká duchovní proměna. Seminář bude obsahovat stručný úvod do kultury starých Mayů a jejich kalendáře, úvod do hnutí new age v kontextu duchovních dějin dvacátého století a především analýzu textů jednotlivých otců mileniálního očekávání spjatého s rokem 2012. Kurz sice neodpoví na otázku, co se 21. 12. 2012 doopravdy stane, ale zato poskytne jedinečnou příležitost k analýze aktuálního duchovního proudu i východisko pro porozumění hnutí new age jako takového.

Předpokladem k získání zápočtu bude pravidelná aktivní účast na semináři a krátká seminární práce.  

Přehled jednotlivých dílčích témat: 1.       Úvod do mayské kultury a mayského kalendáře 2.       Dějiny mayistiky a počátek idealizovaného obrazu Mayů 3.       Úvod do mimozemšťanů; Erich von Däniken 4.       Úvod do new age 5.       Frank Waters 6.       Terence McKenna 7.       José Argüelles 8.       John Major Jenkins 9.       Carl Calleman 10.   Maurice Cotterell 11.   Apokalypsa nebo duchovní obnova? Celkové pojetí a další souvislosti očekávaného konce světa.  

Doporučená literatura k semináři:

Christopher Partridge, Encyklopedie nových náboženství: Nová náboženství, sekty a alternativní spiritualita, Praha: Knižní klub 2006, 446 s.

Dušan Lužný, Nová náboženská hnutí, Brno: Masarykova univerzita 1997, 181 s.

Zdeněk Vojtíšek, Netradiční náboženství u nás, Praha: Dingir 1998, 137 s.

Nicholas Goodrick-Clarke, Západní esoterické tradice, Praha: Grada 2011 (v tisku)

Wouter J. Hanegraaf, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought, Leiden, New York: E. J. Brill 1996, 580 s.

Zuzana Marie Kostićová, 2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha, Praha: Malvern 2011 (v tisku)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Během semestru ve stručnosti projdeme celým fenoménem, od jeho kořenů v současném idealizovaném obraze starých Mayů přes počátky jejich uplatnění u předchůdců hnutí new age až po samotné new age a jeho vztah k roku 2011/2012 pojatému jako konec světa či velká duchovní proměna. Seminář bude obsahovat stručný úvod do kultury starých Mayů a jejich kalendáře, úvod do hnutí new age v kontextu duchovních dějin dvacátého století a především analýzu textů jednotlivých otců mileniálního očekávání spjatého s rokem 2012.

Kurz sice neodpoví na otázku, co se 21. 12. 2012 doopravdy stane, ale zato poskytne jedinečnou příležitost k analýze aktuálního duchovního proudu i východisko pro porozumění hnutí new age jako takového.