Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Norse I

Class at Faculty of Arts |
ARL100220

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

6. 10.

Úvodní hodina, staroseverština v rámci indoevropských a germánských jazyků. S čím budeme pracovat.   13. 10.

Představení účastníků.

Kolečko k četbě Úvodu do Viking Language.

Výklad islandské výslovnosti. 

První lekce - cvičení a četba.  

Na příště: poslechněte si znovu http://www.hvalur.org/pron_cons1.php

Slovíčka z Viking language s. 53

Slovíčka z lekce 1    20. 10.

Četba eddické písně pro pilování výslovnosti.

Cvičení a překlady v lekci 1.    27.10.

Na hodinu umět: všechna slovíčka a gramatiku lekcí 1 a 2!

Překlady v lekci 1.

Cvičení a překlady v lekci 2.   3.11.

Mít připravené: Cvičení a překlady v lekci 3.   10.11.

Mít přečtenou celou lekci 1 z Viking language a být připraveni na cvičení tamtéž.

Mít připravené: Cvičení a překlady v lekci 4.   17.11. svátek, hodina odpadá poslechněte si a nacvičte výslovnost: https://www.asnc.cam.ac.uk/spokenword/on_pron.php?d=tt   24.11. desetiminutovka: prvních 10 sloves z "Čítanky"

Mít připravené: Cvičení a překlady v lekci 5.   1.12.

Mít připravené: cvičení F, G, H, v lekci 5.

Gramatiku a slovíčka lekce 6.

Cvičení k lekci 6.    8.12. desetiminutovka: druhých deset sloves z "Čítanky" (od falla po hafa) lekce 6. - od cvičení B dál

čítanka - první hlava   15.12. lekce 6. od 18té věty dál lekce 7. cvičení až do cvičení D (jedno slovo každému studentovi)

čítanka - první hlava od 7mé věty dál

čítanka - druhá hlava

Annotation

A basic course of Old Norse language.