Charles Explorer logo
🇬🇧

Medieval Muslim Society

Class at Faculty of Arts |
ARL100231

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Náplň jednotlivých hodin:

1.      Úvod do problematiky a její vymezení: prameny a literatura; témata a pojmosloví; zadání referátů (témata: viz níže v závorkách);

2.      Stručný nástin historického rámce: od Proroka až do pozdního středověku (Bernard Lewis: Kde se stala chyba? - zamyšlení nad tím, proč se vývoj "světa islámu" ubíral jinými cestami nežli na Západě a proč tak zaostal?);

3.      Islám a státní moc: islámské právo fiqh; islámské politické myšlení - ideál a praxe; četba z Nezámolmolkova Pojednání o politice (Nezámí Arúzí: Naučení korunnímu princi aneb čtyři rozpravy - aneb "manuál" budoucího muslimského vladaře);

4.      Společnost: hierarchie - vzory a skutečnost; ženy; jinověrci; na okraji společnosti; otroci; četba z Ibn Chaldúnovy Muqaddimy na téma beduíni a městská společnost (Usáma ibn Munkiz: Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky - osobitý muslimský pohled na křesťanskou společnost, v čem je jiná a jak ji soudit?);

5.      Středověké muslimské město: "trojí srdce" - mešita, súq (trh), citadela; příklady a reálie (Damašek); četba z vyprávění Martina Kabátníka o Káhiře; (Taqíjuddín al-Maqrízí: Popsání pozoruhodností Egypta - obraz středověké mamlúcké Káhiry);

6.      Svět mrtvých: eschatologie a lidová religiozita; hroby, hřbitovy a pohřbívání; navštěvování hrobů; četba z Knihy o počiatku a koncu al-Kisá´ího (Petra Vlčková, ed.: Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů - káhirské Město mrtvých);

7.      Hospodářství: principy islámské ekonomie; řemesla a "cechy"; obchod; zemědělství; četba z Ibn Chaldúnovy Muqaddimy, z kapitol o řemeslech (Gabriela Weberová-Babulíková: Islámská ekonomie a bankovnictví - hospodářství a islámská pravidla);

8.      Výchova a vzdělávání: islám a epistemologie; klasifikace věd; praxe školství a středověká vzdělanost; četba z al-Mascúdího díla Rýžoviště zlata a doly drahokamů o naukách a poznání (Kajká´ús: Kniha rad - priority ve výchově budoucího vládce);

9.      Písemnictví: náboženské vědy a literatura; její "žánry", představitelé a příklady; četba a rozbor ukázek ze sbírky imáma an-Nawawího Zahrady spravedlivých (Ibn Challikán: Zprávy o synoch času - svět středověkých muslimských vzdělanců);

10.  Krásná literatura: stručný nástin klasické arabské a perské literatury; klíčoví autoři a díla; četba ukázek ze staroarabské poezie v překladech Karla Petráčka (Kniha Kalíla a Dimna - vzor středověké arabské adabové literatury);

11.  Islámské umění: islámský vklad?; architektura; užité umění; kaligrafie a miniatury; tzv. arabesky a jejich smysl v zamyšlení T. Burckhardta (Muhammad ibn Battúta: Cesty - klenoty islámské architektury pohledem slavného muslimského cestovatele);

12.  Lidová religiozita: středověký žitý islám; magie a okultní vědy; věštění a sny; pověry; folklór aj.; četba ukázek ze Snáře Muhammada ibn Sírína (Kniha Tisíce a jedné noci - literární skvost i studnice reálií k muslimské lidové religiozitě);   Uvedený sylabus (včetně vymezení referátů v závorkách) je pouze orientační. Případné změny v cyklu budou včas oznámeny.

Annotation

A seminar entitled Medieval Muslim Society follows course An Introduction to Islam I, II and complements Medieval Islamic Thought (see the winter semester). Partial interpretations focus on selected areas of the life of medieval Muslims (e.g.

Islam and statehood, dissenters, religious education, and popular religiosity, Islamic literature etc.). Students will read and discuss excerpts from the source texts devoted to individual topics.

The emphasis is placed on the formative role of Islam in all aspects of both the spiritual and profane life of the religious Community (ummah).