Charles Explorer logo
🇬🇧

The Treatises of Avicenna - A Reading Class

Class at Faculty of Arts |
ARL100239

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.      Ibn Síná: život a dílo

2.      Živý, syn Bdícího: učení o intelektu

3.      Živý, syn Bdícího: psychologie

4.      Živý, syn Bdícího: esoterická geografie světa - říše pozemské látky

5.      Živý, syn Bdícího: esoterická geografie světa - říše nebeské látky

6.      Živý, syn Bdícího: esoterická geografie světa - říše formy

7.      Živý, syn Bdícího: angelologie

8.      Živý, syn Bdícího: teologie

9.      Pták: uvěznění duše

10.  Pták: cesta k Bohu

11.  Salamán a Absál: alegorie rozumové duše

12. Ibn Sínovo učení o lásce

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní semestrálního kurzu je četba tří filosoficko-mystických traktátů Ibn Síny (Avicenny), Živý, syn Bdícího, Pták a Salamán a Absál. Tato díla jsou zatím nepříliš známými ukázkami arabské filosofické literatury a jejich prostřednictvím se seznámíme jak se základními koncepty středověké islámské filosofie, tak s mystickou stránkou Avicennova učení.

Zápočet bude udílen za aktivní účast a přednesení referátu.