Charles Explorer logo
🇬🇧

Graduate Seminar

Class at Faculty of Arts |
ARL100246

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář zahájíme analýzou dříve podaných tezí. Výše naleznete ke stažení všechny teze k SDZK, jaké u nás zatím kdy byly podány. Všechny si je prostudujte. Na první hodině (20. 2.) si je projdeme a každou si stručně okomentujeme: v první fázi souhrnně po jednotlivých adeptech (ve stylu "teze Tomáše Chudého se vyznačují tím a tím"), posléze i jednu tezi po druhé. Prvním cílem je vyjasnění pravidel žánru, tj. nejprve nám nepůjde o obsahové detaily, ale pouze o vyjasnění toho, zda by vůbec v principu teze takto měla vypadat. Zkoušejte si představit, že jste ve zkušební komisi a měli byste se studentem o těchto tezích disputovat. Základní žánrová otázka zní, zda je každá teze ke kritické disputaci vhodná, tj. zda např. neřeší moc témat naráz, zda není moc vágní, zda je v ní vůbec formulována nějaká jasně, ale přitom nesamozřejmá teze, o níž lze debatovat, apod.

Jakmile si vyjasníme pravidla žánru, vybereme si některé z tezí a pustíme se do jejich důkladnější analýzy. Vyzkoušíme si na nich disputaci a případně se můžeme pokusit je zpracovat nějak lépe. V případě potřeby můžeme sestoupit až na rovinu klíčových textů, o něž se teze opírá, a na semináři si je rozebrat. V pokročilejší fázi by doktorandi, kterých se SDZK teprve bude týkat, měli přicházet s vlastními návrhy tezí, přičemž si opět společně budeme cvičit jejich kritiku.

Připomínám, že obecná pravidla pro teze naleznete na ústavních stránkách.

Program na 15. 5.:

Russell T. McCutcheon, The Discipline Of Religion: Structure, Meaning, Rhetoric, London - New York: Routledge, 2003, kap. 3: "Autonomy, Unity, and Crisis: Rhetoric and the Invention of a Discipline".Článek je velmi dlouhý, ale pro potřebu semináře stačí si přečíst první dvě sekce (s. 54-58) a závěr (s. 78-80); z prostřední nejdelší části článku si jako ilustraci probereme pouze sekci "Establishing the discursive tradition: History of Religions 1959" (s. 64-67).Kromě kritické analýzy základních myšlenek bychom se měli zamyslet nad tím, zda k oběma pozicím v článku prezentovaným (tj. fenomenologické a mccutcheonovské) existují nějaké alternativy, popř. zda by z některých McCutcheonových tezí nebylo možné vyvodit jiné závěry, než z nich vyvozuje autor sám.  

Annotation

A seminar in which PhD students will have an opportunity to practice for the final state exam as well as to present the results of their research.