Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Norse Religion - A Seminar

Class at Faculty of Arts |
ARL100253

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

13.2. - hodina se nekoná, začínáme až o týden později prosím pořádně si promyslete jaké projekty budete chtít dělat (viz jejich nástin zde v SISu) na úvdní hodině si dáme kolečko a budu se vás ptát na to, nad čím uvažujete 20.2. (hodina bude online: https://cesnet.zoom.us/j/2091256958 )

Úvodní hodina, představení účastníků a představení možných projektů, diskuze o nich. 

Projekty vždy nejprve odprezentujete (jak na to půjdete) a nakonec znovu (jak to dopadlo).   27.2.

Mít přečtené kosmologické pasáže ze Snorriho Eddy a Píseň o Vaftrúdnim a Píseň o Grímnim.

Dorazit na hodinu s atributem oblíbeného božstva - charakteristika božstva.

Konfirmace projektů.

Úvod do příruček a historie bádání.    6.3.

Představení projektů včetně praktického konkrétního postupu a harmonogramu. 

Prezentace namalovaných/znázorněných vyobrazení staroseverské kosmologie na základě četby primárních pramenů.

Zatím nahlášené projekty:

Matúš Adamko - Rukopisná tradice

Marek Shatat - Diorama

Linda Merabetová - Mapa

Filip Jankovec - Desková hra

Kateřina Fuková - Gamebook

Berenika Jakoubková - Obraz

Natálie Víšková - Archeologický nález

Veronika Diviš, Valérie Svačinka, Lucie Šteiner - Divadelní hra

Lucie Šteinerová - 3D model kosmu   13.3.

Písně o Vědmách (Vědmina věštba, Píseň o Hyndle, Baldrovy Sny, Píseň o Sigrdrífě): jejich podobnosti a rozdíly.    20.3.

Mýty o Thorovi - srovnání a rozbor (Píseň o Hymim, Píseň o Trymovi, Útgarda-Loki, Geirröd, Alvís, Hrungnir)   27.3.

Ódinovské mýty - Píseň o Grímnim, Píseň o Vaftrúdnim, Heidrekovy hádanky - srovnání a rozbor.   3.4.

Prezentace téměř hotových projektů. (Powerpoint, co už jste udělali, co vás ještě čeká.) 10.4. (Velikonoce, hodina odpadá) 17.4.

Hádanky, runy a tajný jazyk skaldů:

- Přečtěte si Studii (ze Ságy o Hervaře)

- Připomeňte si Gestumblindiho hádanky

- Připravte si odpovědi na otázky ke Studii. Součástí toho je i sběr hádanek, vymýšlení příkladů a vlastních kenningů, tak ty mějte taky připravené!   24.4.

Pokračování diskuze nad Studií.

Naučte se runy - starší futhark. A napište v nich rukou kus textu.

Přečtěte si Kozák-Ratajová: Mrtví a jejich mohyly (zde v SISu)

Vytvořte "Dnešní runy", tj. symbolické významy navázané na jednotlivá písmena naší latinské abecedy.  1.5. (odpadá, svátek)   8.1. 

Přečtěte si článek Norse Ghosts a vytvořte rekonstruovaný rituál / rituály dle instrukcí v souboru zde v SISu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je na jedné straně seznámit studenty se základními příručkami, sekundární literaturou a tématy týkajícími se bádání o staroseverském náboženství a na druhé straně se zábavnou a tvořivou formou si řadu těchto témat či přístupů prakticky vyzkoušet, ať už se jedná o staroseverský model kosmu, práci s runovými nápisy, problematiku ústní tradice, základní pojmy ke studiu manuskriptů a řadu dalších. Důležitým výstupem semináře jsou projekty jednotlivých studentů či studentských týmů, po jejichž dokončení se získává zápočet. Řada z těchto projektů je experimentálního charakteru a má výtvarnou, dramatickou či "laboratorní" podobu.