Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Norse Religion II

Class at Faculty of Arts |
ARL100257

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

SYLABUS:

A: číslovaná osnova níže je obecným rozvržením látky, jednotlivé body neodpovídají nutně vždy celé přednášce, někdy zaberou více, než jednu hodinu, jindy méně

B: kurs je koncipován jako jeden dvousemestrální celek; je možné absolvovat jen zimní semestr, ale student tak nezíská ucelený obrázek o tématu, nýbrž jen o mytologii; těm, kdo kurs navštěvují kvůli skutečnému zájmu o téma a ne kvůli plnění atestů, se proto doporučuje absolvovat oba semestry  

LETNÍ SEMESTR 13. Iniciace a liminalita: Inciační rituály, charakterizace, typologie, pojetí tématu v dílech vybraných antropologů, strukturalistů a psychologů. Iniciační struktura v narativu a teorie nedoloženého rituálu. Männerbünde u Germánů, rituální společenství, přísežné bratrství, iniciace válečníka, básníka a hrdiny. 14. Posvátný prostor, hof, hörgr, vylískování, ohraničování okrsku. 15. Posvátný čas, svátky, individuální zaslíbení, přísahy, závazky, záruky, síla slova. 16. Sakrální osoby - vědmy, kultičtí mluvčí, králové, kněží. Věštění a prorokování. 17. Heroické legendy: Sigurd a Völsungovský cyklus: vztah k eddickým písním, Píseň o Nibelunzích, vlčí podoba a život v divočině jako liminální fáze, archetyp drakobijce, iniciace krví a medovinou, zkouška ohněm, záměna mezi hrdinou a jeho druhem, zdvojení hrdinů a hrdinek, jungiánská interpretace. Hervör a Tyrfingovský cyklus: vztah k eddickým písním, inverze a transvestitismus jako projevy liminální fáze, mohyla a živí mrtví jako Jiný svět, zkouška ohněm, zkouška hádankami, kenning a metafora. 18. Heroické legendy: Völundr. Starkaðr. Hrólfr Kraki. Cesty do Jiných světů: staroseverská kosmologie, lokalizace a charakter Jiného světa, výpravy v Eddě, výpravy v ságách, povaha hranice, struktura cesty tam a zase zpátky, vydobytá hodnota. 19. Christianizace. 20. Osud staré tradice v období po christianizaci: folklorizace, démonizace, euhemerizace. Pozdní svědectví a raně novověký folklór. 21. Druhá míza v období Romantismu a národních obrození, Wagner a spol. Třetí míza v postmoderní současnosti - Tolkien a literatura fantasy, Ásatrú a neopaganismus, viking metal a internetové kulty.

Annotation

This is a basic overview lecture course for Old Norse Religion.