Charles Explorer logo
🇬🇧

Natural, Cultural, and Revealed Religions According to Nathan Söderblom

Class at Faculty of Arts |
ARL100259

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Normal 0 21 false false false

CS

X-NONE

HE

<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"

DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"

LatentStyleCount="371">

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 1"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 4"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 5"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 6"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 7"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 8"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 9"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Normal Indent"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="footnote text"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="annotation text"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="header"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="footer"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index heading"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="table of figures"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="envelope address"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="envelope return"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="footnote reference"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="annotation reference"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="line number"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="page number"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="endnote reference"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="endnote text"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="table of authorities"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="macro"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="toa heading"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 4"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 5"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 4"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 5"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 4"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 5"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Closing"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Signature"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text Indent"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 4"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 5"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Message Header"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Salutation"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Date"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text First Indent"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text First Indent 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Note Heading"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text 3"/>

<

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Nathan Söderblom (1866-1931) patří mezi fenomenologicky orientované zakladatele vědy o náboženství. Jakožto luterský theolog a znalec mnoha světových náboženských systémů, zvláště mazdaismu, hledá v dějinných formách náboženství to, co je jim všem vlastní jakožto náboženstvím a co utváří svébytnou náboženskou zkušenost jejich vyznavačů.

Díky intenzivnímu studiu a mimořádné schopnosti empatie nahlíží Söderblom universální platnost všech náboženství, která se však projevuje v historicky podmíněných formách, jež je pak možné na základě specifické bytostné spřízněnosti zařadit do určitých typů. Tento akademický zájem se promítl i do Söderblomových obecně ekumenických aktivit, které mu v roce 1930 vynesly i nejvyšší ocenění v podobě Nobelovy ceny míru.