Charles Explorer logo
🇬🇧

Daoism - a seminar

Class at Faculty of Arts |
ARL100260

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Literatura viz moodle: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3426#section-2   20.2.

Vymezení tématu a základních pojmů. Studia taoismu na Západě a v Asii. Hlavní fáze vývoje taoismu v dějinách. Prameny, literatura, příručka, transkripce.   27.2.

Východiska I. Strach z mrtvých. Starověký kult předků, komunikace s duchy, exorcismus a démonologie.

Základní literatura:

"Protective Talismans." In Readings in Han Chinese thought. Uspořádal a přeložil Mark Csikszentmihalyi. Indianopolis - Cambridge: Hackett Publishing Company, 2006, str. 156-166.

Referát:

Peter Nickerson. "Let Living and Dead Take Separate Paths: Bureaucratisation of and textualisation of in early Chinese mortuary ritual." In Taoism in History: Essays in Honour of Liu Ts’un-Yan. Uspořádal Benjamin Penny. Routledge, 2006.   6.3.

Východiska II. Idea sebe-kultivace a sebe-zbožštění. Kult nesmrtelných xian, kult Taiyi a oběti feng a shan na hoře Tai. Debaty o rituálech u císařského dvora.

Základní literatura:

"Sebekultivace v díle Guanzi." In Antologie textů k náboženství Číny. Uspořádal a přeložil Dušan Vávra, Brno 2011, str. 44-51.

"Fei Zhi Stele Inscription." In Readings in Han Chinese thought. Str. 152-155.

Referát:

Václav Valtr o díle Guanzi.   13.3.

Východiska III. Politické ideje taoismu a dynastie Han. Daojia, synkretické texty, Huang-Lao. Dong Zhongshuova teorie a debaty o rituálech na císařském dvoře, Wang Mangovo interregnum, prorocké texty chanwei atd.

Základní literatura:

Barbara Hendrischke. Scripture of the Great Peace: The Taiping jing and the Beginnings of Daoism. Berkeley a Los Angeles: University of California Press, 2006. Str. ?? (Elektronicky v CKIS.)

Referát:

"Introduction" in Barbara Hendrischke. Scripture of the Great Peace: The Taiping jing and the Beginnings of Daoism. Str. 1-66.   20.3.

Nové politicko-náboženské směry na konci dynastie Han. Taiping dao a Taiping jing. Raná Cesta nebeských mistrů v Hanzhongu.

Základní literatura:

"The Xiang’er Commentary to Laozi." In Stephen Bokenkamp, Early Daoist Scriptures. S přispěním Petera S. Nickersona. Berkeley: University of California Press, 1997. Str. ??

Referát:

Úvod k "The Xiang’er Commentary to Laozi." In Stephen Bokenkamp, Early Daoist Scriptures.                 27.3.

Cesta nebeských mistrů: Pojetí těla, hříchu, spásy, božstev a démonů. Organizace a rituály.

Základní literatura:

Peter Nickerson. "Abridged Codes of Master Lu for the Daoist Community." In Religions of China in Practice. Uspořádal Donald Lopez. Princeton: Princeton University Press, 1996. Str. 351-359.

Referát:

Terry Kleeman. "Authority and Discipline in the Early Daoist Church." Daoism: Religion, History and Society, No. 2 (2010). Str. 37-64.   3.4.

Cesta nebeských mistrů na jihu Číny a vznik tradice Shangqing.

Základní literatura:

"Declarations of the Perfected" a "Seduction Songs of One of the Perfected." In Religions of China in Practice. Str. 171-179, 191-202.

Referát:

Michael Strickmann. "The Mao Shan Revelations; Taoism and the Aristocracy". T’oung Pao 63.1 (1997). Str. 1-40.   10.4.

Tradice Lingbao

Základní literatura:

"The Wondrous Scripture of the Upper Chapters on Limitless Salvation." In Stephen Bokenkamp, Early Daoist Scriptures. Str. 405-438.

Referát:

Úvod k "The Wondrous Scripture of the Upper Chapters on Limitless Salvation." In Stephen Bokenkamp, Early Daoist Scriptures. Str. 373-404.   17.4.

Taoistický kánon a povaha textů.

Základní literatura:

"Daojiao sandong zongyuan (The Ancestral Origin of the Three Caverns of the Taoist Teaching)." In Livia Kohn, The Taoist Experience New York: State University of New York Press, 1993. Str. 67-71.

Referát:

"Creating of Orthodoxy." In Gil Raz, The Emergence of Daoism: Creation and Tradition. Routledge, 2012. Str. 210-256.   24.4.

Taoismus, buddhismus a politická moc.

Základní literatura:

 "Vnitřní objasnění Tří nebes." In Antologie textů k náboženství Číny. Přeložil Jakub Otčenášek. Str. 167-181.

Referát:

"The Conversion of the Barbarians, the early history of a Buddho-Daoist conflict." In Erik Zürcher, The Buddhist Conquest of China. Leiden: Brill, 2007. První vydání 1959. Str. 288-321.  (Elektronicky v CKIS.)   1.5. a 8.5. - svátky   15.5.

Taoismus za Tangů a nástin pozdějšího vývoje.

Základní literatura:

"Scripture of the Three Realized Ones by the Lord of the Golden Tower", "Two Kinds of Obsertvation" a "Scripture of the Mysterious Perfected from the Hall of Light of Highest Clarity, with Practical Instructions." In Livia Kohn (1993), The Taoist Experience. Str. 204-214, 224-228,268-271.

Livia Kohn. "Sitting in Oblivion. The Heart of Daoist Meditation." Dunedin 2010. Str. 73-119. 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je představit vývoj tzv. náboženského taoismu (daojiao) od dynastie Východní Han po dynastii Tang (2. - 10. st. n. l.). Důraz bude kladen na jeho ideové zdroje, historický kontext, vztah ke konfuciánství, buddhismu a lidovému náboženství, na organizaci náboženské obce a na rituální praxi.

Hodiny sestávají z přednáškové části a z referátů studentů.