Charles Explorer logo
🇬🇧

Religious Aspects of Jewish-Christian Co-Existence in the Middle Ages

Class at Faculty of Arts |
ARL100262

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

4.3. Úvod 11.3. Polemika a disputace 18.3.

Ježíš vs. Jidáš 25.3.

Mučednictví 1.4. Konverze a apostaze 8.4.

Zbožnost 15.4. Rituál 22.4.

Násilí 29.4. Krev a vražda 6.5.

Gender 13.5. Eucharistie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu je zkoumat interakci židovských a křesťanských komunit a jejich náboženských představ a praktik ve středověku (cca 1000-1500). Zaměřovat se budeme především na oblast severní a střední Evropy (tj. aškenázský kulturní okruh) s příležitostnými exkursy na jih do sefardského prostoru.

Na základě středověkých pramenů a s pomocí odborných studií budeme analyzovat dosah některých klíčových náboženských motivů na soužití křesťanské majority a židovské minority. Budeme také zkoumat, jak toto soužití transformovalo středověkou židovskou a křesťanskou zbožnost.

Zvláštní pozornost budeme věnovat mechanismům polemiky a inkulturace, jakož i rozdílům mezi učeneckou a lidovou religiozitou. Předmětem diskuse budou také metodologické postupy současné historiografie a moderní přístupy k interpretaci středověkého náboženství.