Charles Explorer logo
🇬🇧

Modern Japanese [2]

Class at Faculty of Arts |
ARL100267

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Druhá část kurzu zaměřeného na zvládnutí základů gramatiky moderní japonštiny.