Charles Explorer logo
🇬🇧

Theories of Myth [2]

Class at Faculty of Arts |
ARL100268

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

17.2.

ELIADE

Minulý semestr jsme měli v plánu, ale již nestihli, probrat Eliadeho iniciační symboliku. Čili tím tento semestr začneme. Článek (ELIADE zde v SISu) jste si měli číst a připravovat již před vánoci, tak si ho jen pořádně připomeňte. Úkol k němu je tento:

- udělejte si pořádek a přehled v symbolech, které podle Eliadeho iniciaci značí a provází; jednoho z vás se na hodině zeptám, aby mi je vyjmenoval a charakterizoval a jejich výčet si uděláme na tabuli

(Na hodině jsme nakonec kromě kolektivního vypracování úkolu diskutovali Eliadeho přístup teoreticky a srovnali ho s přístupem psychoanalytickým a naturmytologickým)   24.2.

ELIADE pokr.

Vyzbylo nám ještě pár úkolů k Eliadovi, čili si přineste své přípravy na předchozí hodinu s vypracováním těchto úkolů:

- najděte jeden typický příklad ilustrující některou Eliadeho pointu týkající se iniciace a to v oblasti starších náboženských tradic, nejlépe heroické epiky nebo mytologie, samozřejmě najděte něco, co Eliade sám již neuvádí a zkuste hledat v místech, kde to není příliš explicitní a příliš dobře známé, čili například zkuste se vyhnout křtu, bar micvah a podobně, to všichni známe. 

- najděte jednoho kandidáta na eliadovský iniciační symbol v současné postmoderní kultuře ("männerbünde", "weiberbünde", různé profesní iniciace, new age apod.) a inteligentně ho odargumentujte, tj. zaměřte se na to, ve kterých všech konkrétních rysech se shoduje s Eliadeho charakterizací

Hlavně ale využívejte čas a načítejte pomalu Turnera.   3.3.

TURNER

Úkoly k Turnerovi:

- Ukažte specifický charakter a fungování liminality a communitas na příkladu z rituálu, hrdinského příběhu či mýtu z vaší oblasti specializace nebo zájmu. Seznamte nás ostatní s nějakým zajímavým rituálem či mýtem, který jsme dosud neznali a který dobře ilustruje Turnera.

- Zkuste co nejprecizněji charakterizovat rozdíl mezi přístupy Turnera a Eliadeho k tématu iniciace. V čem se liší jejich rámce, jejich důrazy, čím se od sebe liší jejich osobité "fascinace" a "fixní ideje".

- Zhodnoťte, co jsou podle vás silné a co slabé stránky Turnerovy teorie. Buďte konkrétní, zkuste to systematicky vystihnout. Pomožte si případně kontrasty k jiným alternativním teoriím. "Oproti tomu a tomu badateli Turner nepřehlíží to a to, nicméně zas opomíjí to a to... což vede k tomu a tomu..."   10.3.

Dokončení TURNERa:

- Ukažte specifický charakter a fungování liminality a communitas na příkladu z rituálu, hrdinského příběhu či mýtu z vaší oblasti specializace nebo zájmu. Seznamte nás ostatní s nějakým zajímavým rituálem či mýtem, který jsme dosud neznali a který dobře ilustruje Turnera.

Na hodinu přinést: Esej (1-3 stránky) k tématu iniciačního mýtu/rituálu. Témata na výběr: a) náčrt srovnání Eliadeho/Turnera a jiného badatele, kterého jsme brali nebo i ne; b) aplikace na konkrétní mýtus; c) zhodnocení (pro a proti) Eliadeho nebo Turnera; d) jiné téma, které mi navrhnete a já ho schválím 

JUNG

- Zapište si alespoň jeden sen   17.3.

JUNG

(hostem na hodině bude analytický psycholog Martin Skála)

- připomeňte si nějaký velmi významný sen (nebo snovou sérii), dejte mu psanou formu (nebo přepište ze svého "senníku") a proveďte u něj AMPLIFIKACI o třech stupních (osobní, kulturní a archetypickou), kterou si zapište a pokuste se kolem jeho děje, či některého jeho významného symbolu, rozehrát AKTIVNÍ IMAGINACI, jejímž výsledkem by mělo být výtvarné dílo (může být i velmi abstraktní, nebo se může jednat o nějakou mentální mapu apod.)   24.3. pokračování JUNGa

- přečtěte si "Komárek - Jung"

- budeme na hodině diskutovat Komárkův text, což je jakýsi "Jung v kostce", a který zábavnou a živou formou shrnuje některé základní principy Jungova přístupu. Přestože je text poměrně čtivý a lucidní, je doslova plný drobných a zajímavých postřehů, čtěte ho tedy pozorně, zvědoměle a spíše při četbě nespěchejte. U jednotlivých pasáží, charakteristik a příkladů se pozastavte a kde to půjde, zkuste si vzpomenout a doplnit vlastní příklady a propojit si ona vyprávění o Stínu, Personě, Animě-Animovi, Mudrcovi, Symbolu, Idolu atd. se svou zkušeností a svými prožitky, zkrátka tomu dejte prostor. Text budeme procházet víceméně po kapitolách a od každého budu chtít u každé kapitoly slyšet právě to, s čím si to ve svém osobním či intelektuálním životě dokázal spojit a jestli mu to něco osvětlilo. 

Zkuste si na základě textu odpovědět na otázku, co jsou podle Junga mýty, co v nich nejspíše najdeme a jak bychom je tedy v kontextu Komárko-Junga měli vykládat.   neděle 29.3. druhé setkání s Martinem Skálou

(proběhne v podvečerních hodinách u krbu v chaloupce v Prokopském údolí)

- na tomto setkání se neformálněji, osobněji a více do hloubky pobavíme o tom, jak vlastně funguje jungiánský výklad mýtů. Účastníci si nemusí nic psaného nebo výtvarného připravovat, spíš se ve volných chvílích zamyslete, jestli jsou vám základy, předpoklady, způsob, záměr a výsledky jungiánského výkladu jasné, nebo vám na nich je něco nejasného a co to přesně je. Na setkání si v ideálním případě přineste co nejvíce otázek. Zkuste se nad tím zamyslet třeba tak, že kdybyste měli tento výklad skutečně provádět na nějakém mýtu, tak kde byste začli tápat a proč. Pokud již na samotném začátku, tak se zamyslete, z jakých všech by to bylo důvodů, zkuste si ty problémy pojmenovat. Jiný způsob, jak "vyhmátnout otázky" je to, že si zkuste představit, že tento způsob výkladu byste měli někomu druhému prezentovat a vyložit. Které všechny věci si ještě musíte vyjasnit, abyste takovou smysluplnou prezentaci dokázali udělat?    31.3. dokončení JUNGa

- přečtěte si "Theriomorfní symboliku ducha v pohádkách"

Pokusíme se dát nějaký kolektivný souhrn Jungovi. Pojmenovat jednotlivé užitečné elementy jeho výkladu. "Teorii typologicky zhodnotit, vyhmátnout její charakteristickou specificitu, zasadit ji do kontextu ostatních existujících teorií a prozkoumat v jakých rysech je kterým jiným přístupům příbuzná..."   7.4.

CAMPBELL

- přečtěte si "Campbell - Thou Art That - Functions of Myth" (co je podle Campbella podstata mýtu? jaké čtyři funkce má?)

- vytiskněte si a projděte si "hero_cycle_illustrations"

- na hodině si rozdáme ukázku z Finnegans Wake, kdo by na hodině nebyl, nalezne ji ke stažení ze v SISu   14.4.

CAMPBELL

- přečtěte si ukázku z Campbellova "Skeleton's Key to Finnegan's Wake" 

- přečtěte si dvě krátké kapitolky z Campbellova "Flight of the Wild Gander", o nich budeme hlavně na hodině diskutovat.   21.4.

CAMPBELL

- najděte k jednotlivým stádiím monomýtu (dle schémat a vyobrazení, která jsou k dispozici v SISu) příklady z mytických narativů

- přineste příklady kontrastu analogie-homologie z náboženské oblasti, ukažte na příkladech z mýtu nebo ritu, jak vypadá obdoba lingvistického fenoménu 'faux amis'.   28.4.

Přečtěte si Monomýtus Dvojzrozence, strany 1-45.

- najděte k jednotlivým stádiím monomýtu (dle schémat a vyobrazení, která jsou k dispozici v SISu) příklady z mytických narativů   5.5.

Na hodinu přineste každý svůj autorský mýtus/pohádku, která (jakkoliv adaptovaně, nicméně strukturálně funkčně) obsahuje monomytickou sekvenci dle Campbella.

Přečtěte si Monomýtus Dvojzrozence, strany 46-103.

Celou hodinu již budeme diskutovat Monomýtus Dvojzrozence, tak si prosím připravte konkrétní poznámky. Text je svého druhu sumarizací a syntézou většiny autorů, které jsme během roku na hodinách probírali, proto je důležité, jestli tam návaznosti vidíte a nebo jestli jste si ty různé teorie mýtu pospojovali jiným způsobem. 

Podívejte se prosím na text i z hlediska toho, zda se vám jako výklad zdá plynulý a ucelený. Pokud ne, vyznačte si konkrétní místa, kde by podle vás mělo být doplněn příklady, přemostěními atd.    12.5.

Dokončíme diskuzi o Monomýtu Dvojzrozence. 

Ka

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dvousemestrální seminář "Teorie mýtu" je věnovaný přehledné prezentaci jednotlivých výkladových přístupů k mýtu (rovněž legendě, hrdinské epice) a aktivní seminární diskuzi nad silnými a slabými stránkami jednotlivých teorií mýtu, a rovněž jejich aplikací na materiál mytického narativu. Během semináře se dotkneme většiny známých teorií náboženství a několika méně známých, které se vyjadřují přednostně k výkladům narativů (příběhů).

Důraz bude kladený nejenom na probrání jednotlivých teorií, ale i nad jejich vzájemným porovnáváním a zhodnocením.