Charles Explorer logo
🇬🇧

Sapiential Literature of the Ancient Near East

Class at Faculty of Arts |
ARL100272

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod: definice a charakteristika sapienciálního žánru, jeho specifické formy, vztah k náboženství

2. Mudrosloví starověkého Egypta: sbírky naučení, mudroslovné dialogy a další sapienciální útvary

3. Sumerské mudrosloví I: sbírky přísloví

4. Sumerské mudrosloví II: soubory naučení, mudroslovné dialogy, básně a další sapienciální útvary

5. Akkadské mudrosloví: přísloví, soubory naučení, mudroslovné dialogy, mudroslovné básně a další sapienciální útvary

6. Mudrosloví starověké Sýrie: gnómika v nesapienciálních žánrech (korespondenci apod.), soubory naučení v rozsáhlejších mudroslovných skladbách

7. Churritské mudrosloví: bajky v churritsko‑chetitském Zpěvu o propuštění, akkadsko‑churritská bilingva z Ugaritu, překlad Šuruppakových naučení do churritštiny

8. Chetitské mudrosloví: gnómika v nesapienciálních žánrech (korespondenci apod.), soubory naučení určené různým profesním skupinám

9. Staroizraelské mudrosloví I: gnómika v knize Přísloví a dalších biblických textech

10. Staroizraelské mudrosloví II: kniha Jób

11. Staroizraelské mudrosloví III: kniha Kazatel

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Záměrem semináře je seznámení s nejdůležitějšími mudroslovnými látkami východního Středomoří. Úvod kurzu je věnován definování sapienciálního žánru, charakteristice jeho obvyklých obsahů a forem v archaických kulturách. Vlastní jádro semináře představují medailony k mudrosloví starověkého Egypta, Sumeru, Babylónie a Asýrie, Sýrie, Anatolie a Izraele.