Charles Explorer logo
🇬🇧

Religions of India in Practice II

Class at Faculty of Arts |
ARL100274

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný sylabus 1/ 17. 2. Dokumentární filmy: 1.

Mahākumbha - In Search of the Nectar, 2. Serpent Mother2/ 24. 2.

Indické pojetí času3/ 2. 3. Celoindické hinduistické svátky4/ 9. 3.

Regionální hinduistické svátky5/ 16. 3. Výroční chrámové hinduistické svátky6/ 23. 3.

Džinistické svátky7/ 30. 3. Buddhistické svátky8/ 6. 4.

Kmenové svátky9/ 13. 4. Posvátná geografie Indie - poutnictví10/ 20. 4.

Hinduistická poutní místa11/ 27. 4. Hostovská  přednáška (v jednání) nebo dokumentární filmy12/ 4. 5.

Buddhistická poutní místa13/ 11. 5. Džinistická poutní místa

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška k současné rituální praxi autochtonních indických nábožentsví (hinduismus, džinismus, buddhismus, sikhismus, kmenová náboženství). Volně navazuje na přednášku v ZS, kde jsme se věnovali chrámovým obřadům (struktura a funkce chrámu, pravidlené obřady) a dále domácím a přechodovým rituálům v jednotlivých náboženských tradicích. V LS bude kurs zaměřen na svátky (celoindické, regionální a výroční chrámové svátky)a na posvátnou geografii (poutnictví a poutní místa jednotlivých tradic) - viz předběžný sylabus.

Přednáška bude mít spíše deskriptivní, nikoli interpretační charakter, bude tedy myšlenkově nenáročná. Je možné ji absolvovat samostatně, tedy bez předchozí účasti na přednášce v ZS.

Kurs je vhodný zejména pro studenty bakalářského studia religionistiky a indologických oborů, vítáni jsou však všichni zájemci o současnou podobu indických náboženství.