Charles Explorer logo
🇬🇧

Religions of India in Practice - seminar I

Class at Faculty of Arts |
ARL100275

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dvousemestrový seminář navazující na přednášku Reálie indických náboženství. Na semináři budeme rozebírat a interpretovat vybrané rituály z přednášky předchozího týdne.

Na každé hodině budou dva referáty v délce 30 minut. Typicky půjde o výklad určitého rituálního textu na základě sekundární literatury.