Charles Explorer logo
🇬🇧

Modern Japanese II [1]

Class at Faculty of Arts |
ARL100283

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Třetí část čtyřsemestrálního kurzu zaměřeného na zvládnutí základů gramatiky moderní japonštiny.