Charles Explorer logo
🇬🇧

Modern Japanese II [Ex]

Class at Faculty of Arts |
ARL100285

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Poslední část čtyřsemestrálního kurzu zaměřeného na zvládnutí základů gramatiky moderní japonštiny a práce s japonsky psaným textem.