Charles Explorer logo
🇬🇧

Pure Land Buddhism

Class at Faculty of Arts |
ARL100289

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je seznámit studenty s touto významnou mahájánovou tradicí, která je charakteristická pro buddhismus Dálného východu. V kurzu se budeme zabývat vývojem této tradice v Indii, Číně, Koreji a Japonsku.

Kromě doktrinární stránky se seznámíme s jejími projevy v meditační praxi, v kultu a rituálu; dotkneme se také jejího dopadu na kulturu a historický vývoj Dálného východu. Jádrem kurzu bude četba anglických překladů pramenných textů a sekundárních prací západních autorů.