Charles Explorer logo
🇬🇧

G. van der Leeuw´s Phenomenology of Religion

Class at Faculty of Arts |
ARL100290

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

25.2.2022

Úvodní hodina: Struktura van der Leeuwovy "Fenomenologie náboženství". 4.3.2022

Problematika představy a ideje. Evidence 11.3.2022

Otázka možnosti založení fenomenologie náboženství. Skrytost versus srozumitelnost. Existenciální nasazení jako podmínka porozumění. 18.3.2022

Rekapitulace. 25.3.2022

Svébytnost fenomenologie náboženství. Odlišnost od filosofie náboženství. 1.4.2022

Moc jako klíč k výkladu náboženství. 8.4.2022

Moc, vůle a forma. 22.4.2022

Moc, vůle a spása.

Role filosofie a theologie při konstituci náboženství. 6.5.2022

Matyáš Lednický: Typologie náboženství 13.5.2022

Ondřej Neužil: Počátek náboženské zkušenosti 20.5.2022

Aneta Vyškovská: Zjevení

Annotation

A reading of texts selected from G. van der Leeuw´s Phenomenology of Religion.