Charles Explorer logo
🇬🇧

Death in Buddhism

Class at Faculty of Arts |
ARL100293

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Kosmologie buddhismu (význam smrti v kontextu znovuzrozování a karmanového zákona)

Buddhistická soteriologie (smrt jako klíčový moment)

Rituály smrti v současném buddhismu (Korea, Japonsko, Tibet)

Etické otázky dneška - sebevražda, euthanasie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz začíná 2. 3.

Cílem semináře je seznámit studenty s konceptem smrti, jak ji nahlížejí různé buddhistické tradice a zároveň skrze koncept smrti pochopit kosmologické a soteriologické aspekty buddhistické nauky. Budeme sledovat vývoj konceptu smrti ve vztahu k autochtonním tradicím. Významnou část kurzu bude tvořit zkoumání rituálu či rituálů smrti v různých buddhistických tradicích, zejména v současné korejské tradici s přesahem k regionu Dálného východu a dalším buddhistickým kulturním oblastem.