Charles Explorer logo
🇬🇧

Buddhist Philosophy

Class at Faculty of Arts |
ARL100300

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

J. Holba, ÚfaR

Anotace: Buddhistická filosofie

Cílem kursu je uvést zájemce pomocí přednášek (případně seminářů) do buddhistické filosofie. Budeme se zabývat metafyzikou rané buddhistické abhidharmy, buddhistickým filosofem Nágárdžunou (asi 2–3. stol. n. l.), patrně nejvýznamnějším buddhistickým filosofem vůbec. Dále se zaměříme na buddhistický koncept apóha v kontextu velmi ostrého, zajímavého a dlouhého sporu ohledně statutu obecnic, který probíhal od 6. st. n. l. mezi buddhistickými nominalisty a jejich realistickými protivníky bráhmanské školy njája. V tomto kontextu se seznámíme i se základy filosofie jazyka ve staré Indii.

Literatura:

Bondy, E., Poznámky k dějinám filosofie 1. Indická filosofie, druhé, opravené vyd., Praha: SPVČ – Vokno, 1997.

Garfield, J., The Fundamental Wisdom of the Middle Way, New York – Oxford: Oxford University Press, 1995.

Gowans, Ch. W., Philosophy of the Buddha, London: Routledge, 2003.

Holba, J. (ed.), Nágárdžuna. Filosofie střední cesty, Praha: OIKOYMENH, 2012.

King, R., Indian Philosophy, Edinburg: Edinburgh University Press, 1999.

Ronkin, N., Early Buddhist Metaphysics, London – New York: Routledge, 2005.

Ruegg, D. S., The Literature of the Madhyamaka School of Philosophy in India, Wiesbaden: Harrassowitz, 1981.

Siderits, M., Buddhism as Philosophy. An Introduction, Aldershot: Ashgate, 2007.

Siderits, M. – T. Tillemans – A. Chakrabarti (eds.). Apoha: Buddhist Nominalism and Human Cognition, New York:

Columbia University Press, 2011.

Williams. P. – A. Tribe, Buddhistické myšlení, přel. D. Zbavitel, Praha: ExOriente, 2011.