Charles Explorer logo
🇬🇧

Comparative Religion and the Invention of Indo-European Mythology

Class at Faculty of Arts |
ARL100302

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný sylabus: 1 Úvodní hodina: Vznik srovnávací indoevropeistiky v 19. stol. (20.2.) 2 Srovnávací jazykověda a mýtus; teorie o IE pravlasti a migraci; obecné kontury mytologie (27.2.) 3 Dumézil a tripartita I: Pantheony a společnost (6.3.) 4 Dumézil a tripartita II: Tři funkce (13.3.) 5 Po Dumézilovi: Rozvedení modelu (20.3.) 6 IE kosmogonie a sociogonie (27.3.) 7 Bůh bouře a drak: IE drakobijecký mýtus & Hrdina (3.4.) 8 Elity: Cattle-Raiding Myth & královská autorita (10.4.) 9 Magna mater: IE bohyně, čarodějky a vědmy (24.4.) 10 Konec světa: IE eschatologie (15.5.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do srovnávací religionistiky a indoevropské mytologie. Několik prvních setkání seznámí posluchače s dějinami oboru a jeho teoretickými a metodologickými základy.

Přes vlivné teorie G. Dumézila se pak dostane k jednotlivým mytologickým okruhům (kosmogonie, sociogonie, drakobijce, královská autorita, hrdinský epos, eschatologie), jak je rekonstruovali mytologové 20. stol.

Každé téma – ať už metodologické či historicko-faktografické – se budeme snažit nejen detailně popsat a pochopit jeho rozdílné interpretace, ale zejména jej jako celek problematizovat a rozebrat jeho neuvědomělé předpoklady, vnitřní omezení a bolavá místa.