Charles Explorer logo
🇬🇧

Christian Religious Practice

Class at Faculty of Arts |
ARL100304

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus: 13.2. euharistie/večeře Páně 20.2. eucharistie II. 27.2. obřady spojené s hříchem a pokáním; křest 6.3. přechodové rituály (první přijímání, biřmování, konfirmace, ...) 13.3. svatba; rituály spojené se smrtí 20.3. svěcení a nábožensští specialisté 27.3. svátky: Velikonoce 3.4. svátky: Vánoce + svátky spojené se světci a jiné náboženské příležitosti během roku 17.4. svátky: křesťanství v Americe a Oceánii;24.4. křesťanství v Africe, Evropě a Asii

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento předmět představuje náboženskou praxi napříč spektrem křesťanských církví, uskupení a tradic. Vzhledem k šíři tématu se bude jednat pochopitelně o výběr, nicméně půjde o výběr reprezentativní, který se nezaměřuje jen na jednu denominaci.