Charles Explorer logo
🇬🇧

Field Research in Religious Studies

Class at Faculty of Arts |
ARL100306

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný rozpis přednášek: 21.2.: představení charakteru kurzu, podmínky zápočtu, náboženská situace v ČR 28.2.: Co znamená studovat religionistiku antropologicky? 7.3.: Skylly a Charybdy terénního výzkumu (etika, zúčastněné pozorování, otevřenost/uzavřenost) 14.3.: Specifika religionistického terénního výzkumu: problém mouchy na stěně, spirituální limity, reciprocita 21.3.: plán výzkumu, hledání výzkumné otázky a konstrukce terénního výzkumu 28.3.: technika zúčastněného pozorování 4.4.: další techniky získávání dat (interview, mapy, poznámky) 11.4.: vybrané termíny z prostřední žitého náboženství (konverze, lovebombing, charismatická autorita) 18.4. Kvantitativní výzkum, sociologické mapování, mediální sebeprezentace náboženských skupin 25.4.

Metody kvalitativní analýzy a interpretace dat, interview 2.5. Zpracovávání dat, metoda psaní odborných výstupů 9.5.

Představení výzkumu formou článku či prezentace 16.5. Zhodnocení kurzu, rekapitulace, diskuze

Annotation

The aim of this seminar is to provide an introduction to the anthropological method of field reseach considering its specifics for religious studies.