Charles Explorer logo
🇬🇧

Traditions of the Lotus Sutra

Class at Faculty of Arts |
ARL100308

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Lotosová sútra je jedním z nejvýznamnějších textů mahájánového buddhismu. Jedná se o text indického původu, který na mnoha rovinách ovlivnil kulturu Asie, především Dálného východu. Vliv této sútry najdeme nejen ve filosofii, rituálu a umění buddhismu, ale vlivy tohoto textu přesahují například i do politiky, geografie či literatury. Tento text také přináší či kodifikuje řadu konceptů a témat, která jsou z dnešního pohledu klíčová pro mahájánový buddhismus. Řada myšlenkových škol v čele se školou Tiantai, která vznikla v Číně a rozvíjela se v Koreji (Čchontche) a Japonsku (Tendai) z této sútry vychází. Toto učení se dále rozvíjí v učení myslitelů a reformátorů (zejm. Ničiren) a je produktivní i v dnešní době v rámci lokálních a globálních nových náboženských hnutí (Čchontche čong, Sokka Gakkai). Díky svému významu a popularitě je Lotosová sútra patrně nejstudovanějším textem v současné buddhologii.

V kurzu se seznámíme s textem jako takovým a zasadíme ho do kontextu vývoje buddhismu. Kromě četby překladu Lotosové sútry budeme pracovat s překlady komentářové literatury a odbornými články.