Charles Explorer logo
🇬🇧

Mythical Worlds of Islam

Class at Faculty of Arts |
ARL100312

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

3.10. Úvodní hodina, Adam a Eva 10.10. - Adam na začátku hodiny doděláme zbytek textu z předchozího týdne, hlavně se soustředíme na srovnání napříč tradicemi a srovnání dvou zadaných textů.  

Chipman, Leigh N. B. “Adam and the Angels: An Examination of Mythic Elements in Islamic Sources.” Arabica 49, no. 4 (2002): 429–55  

Chipman, Leigh N. B. “Mythic Aspects of the Process of Adam’s Creation in Judaism and Islam.” Studia Islamica, no. 93 (2001): 9–25, tj. až od podkapitoly The Process...  

Chipman, Leigh N. B. “Adam and the Angels: An Examination of Mythic Elements in Islamic Sources.” Arabica 49, no. 4 (2002): 429–55.

Chipman, Leigh N. B. “Mythic Aspects of the Process of Adam’s Creation in Judaism and Islam.” Studia Islamica, no. 93 (2001): 9–25, tj. až od podkapitoly The Process... 24.10. - Adam

Lybarger, Loren D. “The Demise of Adam in the ‘Qiṣaṣ Al-Anbiyā’:’ The Symbolic Politics of Death and Re-Burial in the Islamic ‘Stories of the Prophets.’” Numen 55, no. 5 (2008): 497–535.   31.10. - Adam a Eva

Lybarger, Loren D. “The Demise of Adam in the ‘Qiṣaṣ Al-Anbiyā’:’ The Symbolic Politics of Death and Re-Burial in the Islamic ‘Stories of the Prophets.’” Numen 55, no. 5 (2008): 497–535.

Spellberg, D. A. “Writing the Unwritten Life of the Islamic Eve: Menstruation and the Demonization of Motherhood.” International Journal of Middle East Studies 28, no. 3 (1996): 305–24. 7.11. - Eva

Spellberg, D. A. “Writing the Unwritten Life of the Islamic Eve: Menstruation and the Demonization of Motherhood.” International Journal of Middle East Studies 28, no. 3 (1996): 305–24. 14.11. - Kain a Ábelat-Thalabí: Cain and Abel (text si pročtěte, budeme o něm mluvit na úvod, ale bez konkrétních předem daných otázek)

Bowen, John R. “Elaborating Scriptures: Cain and Abel in Gayo Society.” Man 27, no. 3 (1992): 495–516. 21.11. - Kain a Ábel

Bowen, John R. “Elaborating Scriptures: Cain and Abel in Gayo Society.” Man 27, no. 3 (1992): 495–516.

Kromě toho si zkuste znovu připomenout celý příběh od stvoření Adama až po Kaina a Abela, ke konci hodiny se pokusíme o celkovější interpretaci. 28.11. - Josef (syn Jákobův)Zkuste si znovu připomenout celý příběh od stvoření Adama až po Kaina a Abela, pokusíme se o nástřel nějaké celkovější interpretace, nejspíše zejména strukturalistické, takže si můžete ve volném čase vytvářet systémy opozic.

.Novým textem na příští hodinu je pak at-Thalabího příběh o Josefovi - je to poměrně dlouhé, tak tentokrát nedávám žádný sekundární text, ten si nehcáme na příště. Otázky jako tradičně k pramennému textu nebudou, ale obzvláštní pozornost věnujte pasážím se Zuleykou, protože na tu se pak zaměřují sekundární texty, které budeme číst. 5.12. - JosefDoděláme Thalabího text o Josefovi, + jsme vám přidala do souborů i koránské vyprávění, abyste ho měli v celku. 12.12. - Josef

Lawson, Todd. “Typological Figuration and the Meaning of ‘Spiritual’: The Qurʾanic Story of Joseph.” Journal of the American Oriental Society 132, no. 2 (2012): 221–44. 

Co je typologická figurace?

Jak souvisí s časem?

Proč je Josef důležitý pro šíu?

Proč je důležitá Josefova košile?

Jak souvisí Josef s Muhammadem, s ostatními proroky obecně, a s básníky?

Proč je typologie silnější než logika?

Co všechno může symbolizovat Josefova košile?

Merguerian, Gayane Karen, and Afsaneh Najmabadi. “Zulaykha and Yusuf: Whose ‘Best Story’?” International Journal of Middle East Studies 29, no. 4 (1997): 485–508.  

Jaké jsou zdroje, ze kterých čerpá rozvíjení příběhu Josefa a Zulejky?

Jak vypadají k ženám přátelské interpretace příběhu?

Jak se příběh změnil mezi Koránem a komentáři?

Jakou roli hraje v příběhu patriarchální autorita a pouto mezi muži?

Jaké přidané prvky se objevují v Tabarího Historii?

Jak vypadá súfijská interpretace příběhu?

Jak vypadá konec této interpretace a co se na něm dá ukázat?

Jaká je podle autorek pozice žen jako čtenářek příběhu Josefa a Zulejky?

Jak se projevuje lstivost komentátorů Koránu? 19.12. - Josef

Merguerian, Gayane Karen, and Afsaneh Najmabadi. “Zulaykha and Yusuf: Whose ‘Best Story’?” International Journal of Middle East Studies 29, no. 4 (1997): 485–508.  

Jak vypadá súfijská interpretace příběhu?

Jak vypadá konec této interpretace a co se na něm dá ukázat?

Jaká je podle autorek pozice žen jako čtenářek příběhu Josefa a Zulejky?

Jak se projevuje lstivost komentátorů Koránu?  

Kefeli, Agnès. “The Tale of Joseph and Zulaykha on the Volga Frontier: The Struggle for Gender, Religious, and National Identity in Imperial and Postrevolutionary Russia.” Slavic Review 70, no. 2 (2011): 373–98.

V čem je oblast povolží specifická?

Jaké zěmny v příběhu provedli modernisté?

Jaká byla náboženská situace krišených (“Krashen”)?

Jaká byla pozice žen v různých náboženstvích v oblasti?

Jaké sou důležité místní verze příběhu Josefa a Zulejky a jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Jak vypadá Iskháqího verze příběhu?

Jaké je role příběhu v moderní době?

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se bude zaměřovat na mýty a legendární příběhy, které se pojí s muslimským kulturním prostředím. Podíváme se jak přímo na pramenné texty (Korán, Životopis Proroka, Příběhy proroků, Tisíc a jedna noc), tak na sekundární texty, které se zabývají analýzou výše zmíněného.